UCHWAŁA NR XXXVII/271/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 – 2023

Pobierz: UCHWAŁA NR XXXVII/271/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 28 czerwca 2017 r