UCHWAŁA NR XXXVII/270/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/151/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew na lata 2016- 2020

Pobierz: UCHWAŁA NR XXXVII/270/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 28 czerwca 2017 r.