Powołanie Zespołu Sterującego ds. monitorowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023

Zarządzenie 156-19

Zarządzenie nr 2.